Олег Охредько про відсутність інформації про стан справ в освіті Криму

Олег Охредько

Олег Охредько

Олег Охредько: «Відсутність інформації про стан справ в освіті тимчасово окупованого півострову не тільки не надає можливості розробляти стратегічні плани щодо реінтеграції окупованого Криму, а й реагувати на поточну ситуації, корегувати дії державних органів влади в системі освіти»

Експерт надає чіткий і ґрунтовний аналіз на інформаційні запити редакції газети «Кримська світлиця»(надалі КС) до Міністерства освіти і науки України (надалі МОН)

Запитання КС: Чи здійснюється Міністерством моніторинг щодо стану та якості освіти на тимчасово окупованій території України АР Крим та м. Севастополя, зокрема мілітаризації освіти та її вплив на свідомість дітей?

Відповідь МОН: (відповіді МОН №1/11-9645 від 04.11.2019 р.)

Міністерством освіти і науки України, на підставі чинного законодавства, не здійснюється моніторинг стану та якості освіти на тимчасово окупованій території України АР Крим та м. Севастополя.

Експерт: «Згідно відповіді МОН №1/11-9645 від 04.11.2019 р. МОН не проводить моніторинг освітнього поля тимчасово окупованого Криму, що вказує на відсутність системного підходу до ситуації з освітою громадян, які знаходяться на окупованому півострові.  Відсутність інформації про стан справ в освіті тимчасово окупованого півострову не тільки не надає можливості розробляти стратегічні плани щодо реінтеграції окупованого Криму, а й реагувати на поточну ситуації, корегувати дії державних органів влади в системі освіти».

Запитання КС: Чи подавалися Міністерством клопотання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з подальшим відкриттям кримінального провадження щодо порушення прав дітей, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, на отримання освіти українською мовою, відповідно до Рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі від 19 квітня 2017 року?

Відповідь МОН: (відповіді МОН №1/11-9645 від 04.11.2019 р.)

Міністерством освіти і науки України  клопотань про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань з подальшим відкриттям кримінального провадження щодо порушення прав дітей, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, на отримання освіти українською мовою, відповідно до Рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі від 19 квітня 2017 року не подавалось.

Експерт: «Самоусунення МОН від імплементації Рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі від 19 квітня 2017 року погіршує ситуації із захистом прав громадян України в тимчасово окупованому Криму в сфері збереження громадянської та національної ідентичності, що створює критичну ситуації із можливістю навчання громадян України та окупованих територіях рідній мові, вказує на відсутність державної політики в цьому питанню».

Запитання КС: Кількість дітей, які проживають на тимчасово окупованій території України АР Крим та м. Севастополя, та навчаються за дистанційною/екстернатною формою навчання в закладах освіти інших регіонів України. Інформацію просимо надати в розрізі по регіонам і рокам, починаючи з 2016 року.

Відповідь МОН: (відповіді МОН №4/2896-19  від 04.11.2019 р.) Збір статистичної інформації щодо здобуття освіти за дистанційною формою навчання здійснюється з 2016/2017  навчального року. Так у 2016/2017 за дистанційною формою навчалися 1293 учні, у 2017/2018 навчальному році – 3050, а у 2018/2019 – 5535 учнів.

Експерт: «Згідно відповіді МОН №4/2896-19  від 04.11.2019 р. МОН щодо навчання дистанційно/екстернантно дітей з тимчасово окупованого Криму МОН не надало відповіді,  вказавши загальні відомості по Україні, в яких відсутня будь-яка інформація щодо навчання дітей з тимчасово окупованого Криму».

Запитання КС: Чи розроблені вашим відомством і чи запроваджуються у закладах освіти  програми, направлені на соціально-психологічну адаптацію та інтеграцію в українське суспільство, дітей/молоді, які проживають на тимчасово окупованих територіях? Якщо так, то що це за програми (назвіть) і в яких навчальних закладах або закладах вищої освіти вони вже впроваджені?

Відповідь МОН: (відповіді МОН №4/2896-19  від 04.11.2019 р.) У системі освіти відповідно до ст. 76 Закону України «Про освіту» діє психологічна служба. Для фахівців цієї служби розроблена корекційно-розвиткова програма «Безпечний простір». Мета програми: підвищення стійкості до переживання наслідків стресу дітей дошкільного, молодшого шкільного віку та підлітків після психотравмуючих подій.

Експерт: «За підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні була розроблена Корекційно-розвиткова програма формування стійкості до стресу в дітей дошкільного віку та школярів «Безпечний простір» (Схвалено для  використання Інститутом модернізації змісту освіти МОН України (Лист № 21.1/12-Г-300 від 0827.06.2017), яка позиціонується розробкою в зв’язку із тим, що «Українське суспільство сьогодні переживає чергову кризу, пов’язану з багатьма чинниками. Найбільш руйнівною обставиною сьогодення є збройний конфлікт на сході держави» (С.6)[1]. Проте на сьогодні не відома загальна інформація про впровадження цієї програми, її результативність, проведення корегування та поширення. Також відсутня інформація про інші програми».

Запитання КС:  Кількість  дітей, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, що вступили до закладів вищої освіти за спрощеною системою через освітні центри «Крим-Україна» з розбивкою по закладам вищої освіти та рокам вступу за наданою таблицею.

Відповідь МОН: (відповідь МОН №3.4.4/133-19 від 06.11.2019 р.)

Відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» розроблено Порядок прийому для здобуття вищої освіти та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, яким визначено особливості отримання документів про загальну середню освіту та особливості умов прийому для здобуття вищої та професійно – технічної особам, які проживають на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя.

Для організації прийому на навчання для таких осіб у 2019 році, як і під час вступної кампанії 2016, 2017, 2018 років, працювало 35 освітніх центрів «Крим-Україна» на базі уповноважених закладів вищої освіти в містах: Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Миколаїв, Харків, Херсон, Одеса.

Експерт: Про відповідь МОН № 3.4.4/133-19 від 06.11.2019 р. можливо сказати, що це звичайна відписка, яка не надає відповіді на поставлене питання, а імітує відповідь через надання різної інформації в полі самого питання (щодо вступу через Освітні центри «Україна – Крим»). Тобто запит стосувався статистичних даних, без яких МОН не мало б можливості підводити підсумки і видавати загальну цифру, проте як раз ця інформація і відсутня.

Олег ОХРЕДЬКО,

експерт з питань освіти Центру громадянської просвіти «Альменда»